ENERGETIKAI AUDITÁLÁS

(nem csak nagyvállaltoknak)

Energetikai audit egy olyan mélyreható átvilágítás, mely három kulcsterület – épületek, a technológiai folyamatok és a közlekedés/szállítás – aktuális energetikai állapotát és veszteségeit tárja fel és ad javaslatokat az energiafogyasztás és -költségek csökkentésére.

„Az energetikai számos területét felölelő szakértelmünkkel garantáljuk, hogy az általunk készített energetikai audittal a megrendelő egy komplex, közérthető és minőségi tanulmányt kapjon, ami célirányos energiahatékonysági és költségcsökkentési akcióterveket is tartalmaz.”

Kiss Csaba Gábor – Ügyvezető igazgató

Miért hasznos mindenkinek energetikai auditálást készíttetnie?

Energetikai auditálást nem csak a kötelezett nagyvállalatoknak érdemes készíttetniük, hanem minden olyan kis és középvállalkozásnak is, amely szeretné tisztán látni aktuális energetikai önarcképét és azt, hogy hol és mekkora energia- és költségmegtakarítási potenciál rejtőzik.

Az energiaveszteségi/pazarlási pontok azonosítását követően konkrét energiahatékonysági, költség csökkentő intézkedéscsomagot teszünk le a menedzsment asztalára.

Hogyan épül fel az energetikai auditálás?

Az energetikai auditálás egy komplex folyamat, amely négy fő szakaszra bontható:

1. Projektindító megbeszélés
 • Audit folyamatának megtervezése, ütemterv és mérföldkövek lefektetése.
 • Vállalat oldaláról a megfelelő közreműködők bevonása.
 • Feladatok és felelősök meghatározása.
2. Adatgyűjtés, helyszíni bejárások, mélyinterjúk
 • A vizsgálat elkészítéséhez szükséges releváns adatok, dokumentumok begyűjtése (energiahordozó struktúra, historikus fogyasztási adatok, energiakereskedelmi/rendszerhasználati szerződések, számlák, épület(ek) tervrajzai, telepített berendezések adattáblái, gépjármű lista, viselkedési minták, műszakrendek, stb..).
 • Az auditálás projektvezetője az auditálásba vont telephelyeket személyesen is felkeresi a működés valós idejű elemzése és az aktuális energetikai állapot felmérésének céljából.
 • A bejárás során az érintett területek vezetőivel, és a terepen dolgozó kollégákkal mélyinterjú készül, hogy minél pontosabb viselkedési mintákat lehessen kidolgozni, és azonosítani tudjuk a rejtett energiapazarló szokásokat.
3. Adatfeldolgozás, értékelés, jobbító javaslatok elkészítése
 • A bekért adatok, dokumentumok és a helyszíni bejárások, interjúk információtartalmának feldolgozása, strukturálása, audit határainak véglegesítése.
 • Energetikai alapállapot felállítása és úgynevezett energia/energiagazdálkodási teljesítmény mutatók, bázisértékek bevezetése.
 • Jelentős energiafogyasztással és veszteséggel bíró berendezések, területek, munkafolyamatok azonosítása.
 • Energiahatékonysági fejlesztési javaslatok kidolgozása az 122/2015. (V. 26.) Korm. rendeletben is definiált beavatkozási kategóriák szerint:
   1. beruházást nem igénylő (egyszerű),
   2. támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális),
   3. jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes).
4. Audit lezárása, MEKH adatszolgáltatás nagyvállalatok esetén
 • Audit dokumentáció, jelentés véglegesítése és átadása.
 • Eredmények prezentálása és a további közös lépések megtervezése.
 • MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) felé történő adatszolgáltatás kötelezett nagyvállalatok esetén.

Mi alapján végezzük az auditálást?

Az auditálást az MSZ EN 16247-1, -2, -3, -4 szabvány alkalmazásával készítjük, az energetikai auditálási tevékenység folytatására irányuló jogszabályi rendelkezések – különösen az Ehat. vhr. 13. § – figyelembevétele mellett.

A „Visszahívást kérek” gomb lenyomásával elfogadod az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónkban leírtakat.

Akik minket választottak

Energiahatékonysági beruházást/fejlesztést tervez?

Segítünk bevételt generálni cége energiamegtakarításaiból az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer nyújtotta lehetőségek kiaknázásával!

Jelentkezését megkaptuk, hamarosan jelentkezünk!