Abban az esetben, ha versenypiaci fogyasztóként célotok, hogy a piacon elérhető legjobb áron fedezzétek villamosenergia-igényeteket és tudatosan szeretnétek kezelni beszerzéseteket, akkor mindenképp célszerű megversenyeztetni a piacon elérhető kereskedőket.

Amennyiben akad olyan – jelenlegi szolgáltatótoktól eltérő – kereskedő, akinek ajánlati árát és a szerződéses feltételeit megfelelőnek találjátok, úgy szabadon dönthettek az ajánlat elfogadásáról és az ellátási szerződés megkötéséről. Kivéve, ha utolsó ajánlattételi joga, vagy más néven last call opciója van a jelenlegi kereskedőtöknek, mert az egy fokkal megbonyolítja a váltást.

Jelen bejegyzésben a normál, vagyis utolsó ajánlattétel nélküli kereskedőváltási folyamatokat fogjuk nektek bemutatni.
Az utolsó ajánlattételi jogról, vagyis más néven last call opcióról ide kattintva olvashatsz.

FONTOS INFORMÁCIÓK

 • Mielőtt belevágnátok az energiabeszerzésbe, mindenképp olvassátok át jelenlegi ellátási szerződésetek és kereskedőtök üzletszabályzatában közölt felmondási feltételeket annak érdekében, hogy sikeres legyen a kereskedőváltás!
 • A kereskedőváltás elindításának, vagyis a jelenlegi szerződésetek felmondásának pillanatában ne legyen semmiféle számlatartozásotok, az ugyanis megakaszthatja a folyamatot.
 • A kereskedőváltás a hálózathasználati szerződés hatályát nem érinti!
 • A kereskedőváltás teljesen ingyenes, egyik szereplő sem számíthat fel díjat érte.
 • A felhasználó választhat, hogy saját maga, vagy meghatalmazással az új kereskedője vigye végig a folyamatot.

1. Kereskedőváltás meghatalmazással

A legegyszerűbb és legkényelmesebb megoldás az, amikor meghatalmazzátok az új kereskedőt azzal, hogy teljeskörűen képviseljen titeket a kereskedőváltás során. Ekkor az új kereskedő mondja fel a fennálló kereskedelmi szerződéseteket és jár el a területileg illetékes elosztói engedélyesnél. A lehetőséget a kereskedők fel szokták ajánlani automatikusan. A formanyomtatványt általában a kereskedők weboldalán is meg lehet találni a formanyomtatványok menüpont alatt, vagy az üzletszabályzatuk megfelelő mellékletében, függelékében, ez minden kereskedőnél más.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell általában a következőket:

 • Felhasználó jelenlegi villamosenergia-kereskedőjének neve,
 • Szerződésének azonosítója,
 • Szerződés lejárati dátuma,
 • Szerződés megszüntető (felmondó) nyilatkozat tételének határideje,
 • Mérési pont azonosítója (POD),
 • Felhasználási hely címe
 1. Felhasználó meghatalmazza az új kereskedőt és közli vele a jelenlegi szerződésének felmondási feltételeit (felmondási idő, megszűnés bejelentésének határideje), valamint gondoskodik róla, hogy a kereskedőváltás elindításának pillanatában ne legyen fennálló számlatartozása.
 2. Az új kereskedő felmondja a felhasználó fennálló szerződését a jelenlegi kereskedőjénél.
 3. A jelenlegi kereskedő 5 napon belül visszaigazolja a felmondást amennyiben mindent rendben talált.
 4. Az új kereskedő tájékoztatja a felhasználót.
 5. Új kereskedő bejelenti, a jelenlegi kereskedő pedig kijelenti a felhasználót legkésőbb a jelenlegi villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnésének időpontját megelőző 21. napig az elosztói engedélyesnél.
 6. Az elosztói engedélyes visszaigazolja a ki- és bejelentést, valamint leolvassa a fogyasztásmérőt és megküldi az illetékeseknek.
 7. A kereskedőváltást követően a korábbi kereskedő kiállítja a végszámlát.

1. Kereskedőváltás önállóan

Amennyiben cégetek maga szeretné lefolytatni a kereskedőváltást, úgy arra is lehetőségetek van.

 1. A felhasználó írásban felmondja jelenlegi ellátási szerződését, valamint gondoskodik róla, hogy a felmondás pillanatában ne legyen fennálló számlatartozása.
 2. A felhasználó köteles az új kereskedő részére a kereskedőváltás bejelentéséhez szükséges adatokat megadnia.
 3. A jelenlegi kereskedő 5 napon belül visszaigazolja a felmondást amennyiben mindent rendben talált.
 4. A felhasználó tájékoztatja az új kereskedőt 2 napon belül a visszaigazolásról.
 5. Új kereskedő bejelenti, a jelenlegi kereskedő pedig kijelenti a felhasználót legkésőbb a jelenlegi villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnésének időpontját megelőző 21. napig az elosztói engedélyesnél.
 6. Az elosztói engedélyes visszaigazolja a ki- és bejelentést, valamint leolvassa a fogyasztásmérőt és megküldi az illetékeseknek.
 7. A kereskedőváltást követően a korábbi kereskedő kiállítja a végszámlát.

NEM TELJESÍTETT SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK FENNÁLLÁSA

Abban az esetben, ha a jelenlegi kereskedő a felmondás benyújtásakor nem teljesített szerződéses feltételt talál (leggyakrabban a szerződés benyújtásakor fennálló tartozást, vagy a felmondás nem felel meg az üzletszabályzat, a felhasználóra vonatkozó ÁSZF, vagy a villamos energia adásvételi szerződés rendelkezéseinek), nem igazolja vissza a felmondást. Helyette értesíti a felhasználót, és/vagy a meghatalmazott új kereskedőt és részletes tájékoztatást ad a nem teljesített szerződéses feltételekről (különösen a lejárt tartozásról), azok teljesítésének módjáról és határidejéről.

Amennyiben a felhasználó eleget tesz az értesítésben közölteknek, úgy a kereskedő 5 napon belül visszaigazolja a felmondás igényét. Adott esetben a kereskedő – lefolytatott tartozásvizsgálat alapján – biztosíték megkövetelése felől is dönthet így a visszaigazolásához előlegszámlát is csatolhat.

HATÁRIDŐK

Amennyiben határozott időtartamú villamosenergia-vásárlási szerződéssel rendelkeztek, akkor a megszüntetési szándékot a szerződés megszűnésének időpontjától számított 30 nappal megelőzően kell bejelentenetek a jelenlegi kereskedőtöknél. Ha ettől eltérően rendelkezik a szerződésetek, akkor az abban foglaltak szerint kell megtenni a bejelentést.

Határozatlan időtartamú villamosenergia-vásárlási szerződés esetén a felmondási idő 30, 45, vagy 60 nap is lehet, de a felhasználóra érvényes időt mindig az egyedi szerződésében rögzített érték határozza meg.

A kereskedőváltás elindításának legkorábbi időpontja nincs egységesen megszabva, az is kereskedőfüggő. Jellemzően a szerződés megszűnését megelőző 1 év, vagy 120 nap. Az előtte indított kereskedőváltás hatálytalan.

MEGHIÚSULT KERESKEDŐVÁLTÁS KÖVETKEZMÉNYEI

Amennyiben a kereskedőváltás nem sikerül olyan okból kifolyólag, amelyért a felhasználó nem felelős, akkor a jelenlegi szerződése változatlan feltételekkel hatályban marad. A kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeket nem teljesítő kereskedő a kereskedőváltás meghiúsulása miatt köteles az érintettek kárát és költségét kamatokkal együtt megtéríteni.

A felhasználó hibájából adódó sikertelen kereskedőváltás esetén viszont a felhasználó kétszeresen is károsulhat. Az új kereskedő kötbért fizettethet a felhasználóval az el nem fogyasztott mennyiség után, a korábbi kereskedő pedig egyoldalúan jogosult meghatározni a meghosszabbodott szerződésben a villamosenergia nettó egységárának mértékét.

A tájékoztatás nem teljes körű, minden esetet egyedileg kell kezelni az illetékes kereskedők üzletszabályzatai, általános szerződési feltételei és a felhasználó ellátási szerződésében közöltek szerint!