ENERGETIKAI SZAKREFERENS SZOLGÁLTATÁS

(kötelezett vállalatoknak)

A Smart Gas Consulting Kft. elkötelezett az energiahatékonyság, a költségoptimalizálás és a környezeti erőforrások megóvása mellett. Küldetésünk, hogy ügyfeleinket a lehető legnagyobb mértékben támogassuk energia- és költséghatékony működésükben és döntéshozatalukban úgy, hogy közben a törvényi előírásoknak is eleget tegyenek és elkerüljék az akár milliós büntetéseket.

„Ha elegetek van az üres és semmitmondó energetikai szakreferens riportokból, valamint a gyenge, vagy szakszerűtlen energetikai, energiapiaci támogatásokból, akkor ideje váltani!

Nálunk az ügyfél és a minőség az első! „

Kiss Csaba Gábor – Ügyvezető igazgató

Nektek ajánljuk energetikai szakreferens szolgáltatásunkat, ha…

… valamely energianem esetén az éves átlag fogyasztásotok (előző három év alapján) meghaladja a törvényben rögzített határértéket.

  • villamosenergia esetén a rögzített határérték 400 000 kWh (kilowattóra)
  •  földgáz esetén 100 000 m3 (köbméter)
  •  távhő esetén pedig 3 400 GJ (gigajoul)

Továbbá, ha értékelitek a minőséget és egyedi, prémium ellátásban szeretnétek részesülni.

Miben nyújt támogatást szakreferens szolgáltatásunk?

  • Törvényi megfelelés
  • Energiahatékonysági tanácsok
  • Energetikai önarckép megismerése
  • Veszteségek, költségek csökkentése
  • Okos energiabeszerzés
  • Versenyképesség növelése
  • Almérősítés

SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGJAINK

3 telephely, illetve 5 GWh villamos energia, vagy földgáz fogyasztás fölött egyedi ajánlatot készítünk.

ENERGETIKAI SZAKREFERENS SZOLGÁLTATÁSUNK 
TARTALMI ELEMEI

Alap szolgáltatásunk elemei

Energiahatékony üzemeltetési, fejlesztési javaslatok készítése

Cégetek tevékenységéhez illeszkedően egyedi, személyre szabott energiahatékonysági és költségmegtakarítási javaslatokat dolgozunk ki a napi üzemeltetéshez és a jövőbeli fejlesztésekhez kapcsolódóan.

Energetikai felmérés, veszteségfeltárás

Az energetikai felmérésnek, veszteségfeltárásnak két fő célja van, az első, hogy valós képet kaphassunk cégetek jelenlegi energetikai működéséről, második pedig, hogy egy stabil bázist hozzunk létre a hatékonyságnövelő intézkedések visszaméréséhez.

Havi energia riportok készítése

Havi rendszerességgel összegyűjtjük a megelőző hónap fogyasztási adatait, díjelemeit, költségeit, azokat ellenőrizzük, kiértékeljük, kommenteljük majd elkészítjük a havi energia riportotokat.

Éves jelentés készítése

A havi jelentéseket összegezzük, adott esetben frissítjük. Értékeljük az éves működést és a megvalósított energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia- és költségmegtakarítási eredményeket. Az összegyűjtött információk alapján készítünk egy belső, vezetői éves jelentést a lezárt naptári évet követő május 15-ig, illetve egy külső, cégetek honlapjára szánt verziót, amelyet május 31-ig közzé kell tenni.

Éves MEKH adatszolgáltatás

A 2015. évi LVII. törvény és a 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet alapján elvégezzük az éves energiafogyasztási adatszolgáltatásukat a tárgyév június 30-áig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére, amellyel eleget teszünk cégük törvényi megfelelésének.

Energiabeszerzés alapszintű támogatása

Energiapiaci szakértőként folyamatosan követjük a piacokat, így azonnal jelzünk, ha kedvező árkörnyezet alakul ki és érdemes lehet belevágni a kereskedők megversenyeztetésébe. Szakértőként megvizsgáljuk ajánlatkérési dokumentációtokat és a beérkezett kereskedői ajánlatokat.

Almérősítés felülvizsgálata

Értékeljük az energiafelhasználásotok jelenlegi  mérését, és – ha energiahatékonysági szempontból indokolt – javaslatot teszünk ideiglenes vagy végleges jelleggel telepítendő mérőeszközök, almérők felszerelésére, mérés-felügyeleti rendszer bevezetésére.

Tanácsadói részvétel auditálásban és ISO 50001 kialakításában, működtetésében

Szakértőként támogatni kívánjuk cégeteket az éves belső és külső auditokon, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működtetésében.

Prémium szolgáltatásunk extra elemei

Okos energiabeszerzés

Költségmegtakarítás egyik leghatékonyabb módja az okos, jól átgondolt és megtervezett energiabeszerzés és lekötésoptimalizáció. Prémium szolgáltatásunk keretében mind villamos energia, mind fölgáz esetén prognózist készítünk múltbéli fogyasztási adataitok, szokásaitok és jövőbeli terveitek alapján a várható fogyasztásra, optimális lekötési szintekre. Több – kockázatviselési hajlandóságukban különböző – beszerzési szcenáriót tárunk elétek, melyek közül csak választanotok kell. A választott stratégia mentén, pedig elvégezzük a piacon elérhető aktív kereskedők megversenyeztetését, vagyis az energiahordozók legjobb áron történő beszerzését.

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson előszőr elvégezzük jelenlegi szerződéseitek felülvizsgálatát, kiemet figyelemmel a szerződés felmondási feltételeire. Majd az előzőekben bemutatott elemzést és a döntéshozatalt követően összeállítjuk az ajánlatkérés menetét, valamint az ajánlatkérési dokumentációt, amit kiküldünk az összes elérhető, aktív kereskedőnek. A beérkezett ajánlatokat egytől egyig ellenőrizzük és könnyen értelmezhető formában bemutatjuk nektek, hogy megkönnyítsük a döntéshozatalt.

Teljesítmény- és kapacitáslekötési stratégia kialakítása

Mi a Smart Gas Consultingnál arra törekszünk, hogy a legtöbbet spóroljunk nektek, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a vállalható kockázatok mellett a fogyasztáshoz legjobban illeszkedő lekötésszerkezet valósuljon meg mind  a teljesítmény-, mind a kapacitáslekötésetekben.

Ehhez először mélyreható elemzéseket végzünk historikus fogyasztási adataitokon, majd egyedi fogyasztói modelleket építünk, hogy képesek legyünk előrejelezni fogyasztásotokat különböző külső/belső hatások esetén. Az extremitások kockázatainak kiértékelését követően optimális lekötésszerkezetet javasolunk nektek.

Rendszeres látogatások és oktatások

Célunk, hogy személyesen is részt vegyünk szervezetetek alkalmazottainak energiahatékonysági szemléletének kialakításában, és támogassunk titeket a kitűzött célok elérésében. Ha igény van rá, személyesen is prezentáljuk az elkészített jelentéseket, és jelen vagyunk az esetleges fejlesztési beruházások döntéshozatalakor.

Testre szabott jogszabályváltozás figyelő

Folyamatosan figyelemmel követjük az energetikára vonatkozó jogszabályváltozásokat és azokról, illetve azok hatásairól, valamint bennük rejlő pozitív lehetőségekről, cselekvési tervvel, testreszabottan tájékoztatjuk partnereinket.

Energetikai szakreferensi jogosultságunkról

Smart Gas Consulting Kft. megfelel minden jogszabályi követelménynek, ahhoz, hogy folytathassa energetikai szakreferensi szolgáltatás nyújtását ügyfelei részére. Kiemelt szakértőnk okleveles energetikai mérnök, aki több éves energetikai munkatapasztalattal rendelkezik és elvégezte a Magyar Mérnöki Kamaránál a szakreferensi tevékenység végzéséhez elengedhetetlen szakmai vizsgát. Mind cégünk, mind szakértőnk megtalálható a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben, ahol szabadon leellenőrizhetőek vagyunk  (szakemberünk névjegyzéki jelölése: ESZ-206/2019, míg szervezetünké: ESZSZ-118/2019).

A "Visszahívást kérek" gomb lenyomásával elfogadod az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónkban leírtakat.

Akik minket választottak