A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a H5847/2023. számú határozat alapján módosította a rendszerhasználók által fizetendő villamosenergia rendszerhasználati díjakat 2024. január 1.-től. A rendszerhasználati díjak módosítása feszültségszintenként, tarifánként és díjelemenként is nagyon vegyes. A következő sorokban nagy vonalakban, majd pedig részleteiben mutatjuk be a rendszerhasználati díjak változásait.

Általánosságban a rendszerhasználati összköltség jelentős részét képező össz forgalomarányos díjhányad (átviteli díj + elosztói forgalmi díj) a kisfeszültségen vételező profilos és vezérelt tarifát leszámítva minden esetben átlagosan 31%-kal, azaz 7 Ft/kWh-val csökkent. Az éves nettó költségcsökkenés 20 000 kWh éves fogyasztás mellett 140 000 Ft, míg 500 000 kWh éves fogyasztás esetén 3,5 millió Ft. A két kivétel esetén az össz forgalomarányos díj nem változott, nem csökkent. A forgalomarányos rendszerhasználati díjak csökkenése mögött leginkább az áll, hogy 2022. augusztusa óta (történelmi csúcs) folyamatosan esik a különböző villamosenergia termékek ára, így az elosztótársaságok – akik a villamosenergia rendszer biztonságos működésének fenntartásához használandó villamosenergiát az üzleti felhasználókhoz hasonlóan a piacról szerzik be – változóköltségei is mérséklődtek.

A rendszerhasználati összköltség másik legnagyobb részét képező teljesítmény lekötés díja (csak idősoros felhasználási helyek esetén jelentkező díjelem) kisfeszültségen, közép/kisfeszültségen és középfeszültségen átlagosan 1 612 Ft/kW/év-vel emelkedett, míg nagyfeszültségen és nagy/középfeszültségen átlagosan 1 134 Ft/kW/év-vel csökkent.

A rendszerhasználati összköltség legkisebb szeleteit az alapdíjakból és a meddőenergia felhasználásból származó költségek teszik ki. Az alapdíjak a kisfeszültségen vételező profilos és vezérelt tarifát leszámítva minden esetben átlagosan 31%-kal emelkedtek. A két kivétel esetén az alapdíjak nem változtak. A meddőenergia díjak minden esetben 5%-kal csökkentek.

A következőkben bemutatjuk, hogyan változnak az elosztási rendszerhasználati díjak és az átviteli díj, továbbá egy példán keresztül szemléltetjük, hogy miért kifejezetten fontos a lekötött teljesítmények helyes megválasztása. Végezetül pedig olvashatnak arról, hogy milyen alapelvek és rendeletek, határozatok szerint állapítja meg a Hivatal az egyes díjakat.

1. Milyen elosztási rendszerhasználati díjelemek terhelik a felhasználókat és ezek mértéke hogyan változik?

 • elosztói alapdíj [Ft/csatlakozási pont/év]
 • elosztói teljesítménydíj [Ft/kW/év] (csak idősoros felhasználási helyek esetén fizetendő)
 • elosztói forgalmi díj [Ft/kWh]
 • elosztói meddő energia díj [Ft/kVArh]

Az elosztási díjelemek feszültségszintenként, az indokolt költségekből kiindulva, a feszültségszintenkénti költségarányok, a mérési körülmények és az ösztönzési szempontok figyelembevételével kerülnek megállapításra.

Korábban további két díjelemet is tartalmaztak a rendszerhasználati számlák (elosztói veszteség díj [Ft/kWh] és elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj [Ft/kWh]), amiket nem vezették át a 2021. április 1-jétől 2024. december 31-ig tartó ciklusba a 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet 5. § (2) bekezdése szerint.

2024. január 1.-től a következő villamosenergia (áram) elosztói rendszerhasználati díjak érvényesek:

* Közvetített díj: Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, a villamos energia rendszert villamos energia vételezésre használó rendszerhasználó esetében alkalmazandó.
** Az összes forgalomarányos díj az átviteli és a forgalmi díj összege.

A változás mennyiségét az egyes rendszerhasználati díjak esetén a következő táblázat tartalmazza:

A változás százalékos mértékét az egyes rendszerhasználati díjak esetén pedig a következő táblázat tartalmazza:

2. Mi az az átviteli díj és hogyan változik 2024. január 1.-el?

Az átviteli díj egy Ft/kWh mértékegységben megállapított forgalomarányos rendszerhasználati díj, amely fedezetet nyújt az átviteli rendszerirányítónak (MAVIR Zrt.-nek) a következőkre:

 • tevékenységének indokolt működési költségére
 • tevékenységét szolgáló eszközök indokolt értékcsökkenésére és tőkeköltségére
 • az átviteli hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének indokolt költségére
 • a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához

Átviteli díjat minden fogyasztónak meg kell fizetnie közvetlenül vagy közvetve az átviteli rendszerirányítónak. Közvetlenül az átviteli hálózatra csatlakozó felhasználóknak, közvetetten pedig az elosztó hálózatára csatlakozó fogyasztóknak.

2024.01.01.-től érvényes átviteli díjak
 • Annak a felhasználónak, aki az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kV-nál nagyobb feszültségszinten csatlakozik, vagy az átviteli hálózatra közvetetten az elosztón keresztül csatlakozik, annak az átviteli díj 6,8 Ft/kWh, ami 31%-kal kedvezőbb a 2023. évre érvényes díjhoz képest, viszont továbbra is jelentősen magasabb, mint a 2021. évi díj.
 • Ha a felhasználó az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kV-nál nem nagyobb feszültségszinten csatlakozik, akkor 8,68 Ft/kWh átviteli díjat köteles fizetni, ami 43%-kal kedvezőbb a 2023. évre érvényes díjhoz képest, viszont továbbra is jelentősen magasabb, mint a 2021. évi díj.

3. Mi az a teljesítménydíj és hogyan változik 2024. január 1.-el?

A teljesítmény díj egy Ft/kW/év mértékegységben megállapított fix elosztói rendszerhasználati díj, amelyet idősoros fogyasztási helyenként, a csatlakozási ponton a hálózathasználati szerződésben rögzített, a felhasználó által a szerződéses időszakra igényelt legmagasabb (lekötött) teljesítmény (kW) után kell megfizetni az elosztótársaság részére havi rendszerességgel (1/12). A lekötött teljesítmény után a teljesítménydíjat akkor is meg kell fizetni, ha azt a felhasználó nem veszi igénybe.

2024. január 1.-től érvényes teljesítménydíjak

4. Mi az a forgalmi díj és hogyan változik 2024. január 1.-el?

Az elosztói forgalmi díj egy Ft/kWh mértékegységben megállapított forgalomarányos rendszerhasználati díj, amelyet a felhasználó az elfogyasztott villamosenergia mennyisége után köteles megfizetni. Az elosztói forgalmi díj fedezetet jelent az elosztó társaságok hálózati és veszteség költségeire.

2024. január 1.-től, idősoros felhasználási helyekre érvényes elosztói forgalmi díjak
2024. január 1.-től, profilos felhasználási helyekre érvényes elosztói forgalmi díjak

5. Miért kifejezetten fontos a lekötött teljesítmények helyes megválasztása idősoros felhasználási helyek esetén?

Mivel a teljesítmény díjak több elosztói tarifa esetén is emelkedtek, így még fontosabb felülvizsgálni a jelenlegi teljesítmény lekötések érvényességét, annak érdekében, hogy ne fizessenek többet annál, ami szükséges. Tapasztalatunk szerint a felhasználási helyek létesítésekor, a tervezők jelentősen túlméretezik a csatlakozási (vásárolt) teljesítményt, ami érthető abból a szempontból, hogy nem ismert a jövőbeli üzemmenet. Ezzel nincs is semmi baj, azzal viszont nagyon is, hogy az induláskor meghatározott és lekötött teljesítmény szintek nem kerülnek évről-évre felülvizsgálatra.

A következő ábrán egy átlagos fogyasztó napi csúcsteljesítmény felvétele, valamint az éves lekötött teljesítménye látható. Megállapítható, hogy a maximális fogyasztói teljesítmény (60 kW) jelentősen elmaradt a lekötött értéktől (100 kW), vagyis 40 kW teljesítmény egész évben nem volt kihasználva. Egy idősoros, közép/kisfeszültségen csatlakozó fogyasztó esetén a ki nem használt túlkötés az új tarifával számolva ~664 ezer forint veszteséget jelent.

Ha felül szeretné vizsgáltatni jelenlegi lekötés szerkezetét, szakértőink állnak rendelkezésére

6. Mi az az árszabályozási ciklus?

A rendszerhasználati díjak, külön díjak, valamint a csatlakozási díjak szabályozása árszabályozási ciklusok keretében történik. A Hivatal az árszabályozási ciklus indulását megelőzően eszköz- és költség-felülvizsgálatot végez. A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg az árszabályozási ciklusok kezdő és záró időpontját, aminek hossza általában 4 év. A jelenlegi árszabályozási ciklus 2021. április 1-jétől 2024. december 31-ig tart.

A rendszerhasználati díjak szabályozása az árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítással történik.

7. Milyen alapelvek szerint határozzák meg a díjak?

A díjak egymással és az áralkalmazási feltételeikkel összehangoltan – a legkisebb költség elvének és a hálózati engedélyesek indokolt költségeinek figyelembevételével – kerülnek megállapításra úgy, hogy a hálózati engedélyesek ösztönözve legyenek:

 • gazdálkodásuk hatékonyságának növelésére,
 • hálózatfejlesztések végrehajtására,
 • okos hálózatok fejlesztésére, valamint a támogatási források megszerzésére és hatékony felhasználására.

Továbbá ne legyenek ellenérdekeltek a fogyasztók energiahatékonysági intézkedéseinek támogatásában.

8. Mely rendeletek, határozatok szabályozzák a villamosenergia (áram) rendszerhasználati díjakat?

 • H5847/2023. számú határozat – A 2024. január 1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhasználati díjak megállapítása
 • 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet – villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól
 • 13/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet – a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról, a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról, valamint a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról szóló 4/2020. (V. 13.) MEKH rendelet hatályba nem lépéséről