Jelen blogbejegyzésben bemutatott villamosenergia rendszerhasználati díjak a 2021.04.01. – 2022.06.30. időszakra vonatkoznak. 2022.07.01.-től érvényes rendszerhasználati díjakat egy új blogbejegyzésünkben mutatjuk be, ami elérhető az alábbi gombra kattintva.

2021. április 1-től új 4 éves árszabályozási ciklus indult, aminek köszönhetően jelentősen átalakult a villamosenergia rendszerhasználati díjszerkezet, voltak olyan díjak, amelyek erősen megdrágultak, illetve olyanok, amelyek kivezetésre kerültek. Fontos megjegyezni már itt, a bejegyzésünk elején, hogy 2022. január 1-vel nem változtak a díjak mértékei!

A következőkben bemutatjuk az elosztási díjelemek, valamint az az átviteli díjat, illetve azok mértékeit. Továbbá egy példán keresztül szemléltetjük, hogy miért kifejezetten fontos a lekötött teljesítmények helyes megválasztása. Végezetül pedig olvashattok arról mi is az az árszabályozási ciklus és milyen alapelvek szerint állapítja meg a Hivatal az egyes díjakat.

1. Milyen villamosenergia elosztói rendszerhasználati díjelemek léteznek és mekkora azok mértéke?

 • elosztói alapdíj [Ft/csatlakozási pont/év]
 • elosztói teljesítménydíj [Ft/kW/év]
 • elosztói forgalmi díj [Ft/kWh]
 • elosztói meddő energia díj [Ft/kVArh]

Az elosztási díjelemek feszültségszintenként, az indokolt költségekből kiindulva, a feszültségszintenkénti költségarányok, a mérési körülmények és az ösztönzési szempontok figyelembevételével kerülnek megállapításra.

2021. április előtti ciklus díjelemei közül kettőt, az elosztói veszteség díjat [Ft/kWh] és az elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjat [Ft/kWh] nem vezették át a 2021. április 1-jétől 2024. december 31-ig tartó ciklusba a 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet 5. § (2) bekezdése szerint.

2021 április 1-től a következő elosztói rendszerhasználati díjelemek érvényesek:

* Közvetített díj: Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, a villamos energia rendszert villamos energia vételezésre használó rendszerhasználó esetében alkalmazandó
** Az összes forgalomarányos díj az átviteli és a forgalmi díj összege. A 2021. április előtti árszabályozási ciklusban a díj része volt még az elosztói veszteség díj, valamint profilos és vezérelt csatlakozási pontok esetén a menetrend kiegyensúlyozási díjak is.

A változás mennyiségét az egyes díjelemek esetén a következő táblázat tartalmazza:

A változás százalékos mértékét az egyes díjelemek esetén pedig a következő táblázat tartalmazza:

A megmaradt díjelemek esetében egytől egyik drágulás tapasztalható, viszont ha az összes forgalomarányos díjra fókuszálunk, akkor a veszteség díj kivezetésének következtében három tarifában is csökkenés lépett fel. Végső soron a kivezetett díjak a forgalmi díjban jelentek meg.

Legnagyobb mértékben az előbb már említett forgalmi díj emelkedett, átlagosan 63%-kal, ezt követi az alapdíj, ami minden tarifánál egységesen 41%-kal nőtt, majd a dobogó harmadik fokán a teljesítmény díj kapott helyet, aminek az átlagos drágulása 14%.

2. Mi az az átviteli díj és mekkora a mértéke?

Az átviteli díj egy Ft/kWh mértékegységben megállapított forgalom arányos díj, amely fedezetet nyújt az átviteli rendszerirányítónak (MAVIR Zrt.) a következőkre:

 • tevékenységének indokolt működési költségére
 • tevékenységét szolgáló eszközök indokolt értékcsökkenésére és tőkeköltségére
 • az átviteli hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének indokolt költségére
 • a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához

Átviteli díjat minden fogyasztónak meg kell fizetnie közvetlenül vagy közvetve az átviteli rendszerirányítónak. Közvetlenül az átviteli hálózatra csatlakozó felhasználóknak, közvetetten pedig az elosztó hálózatára csatlakozó fogyasztóknak.

 • Annak a felhasználónak, aki az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kV-nál nagyobb feszültségszinten csatlakozik, vagy az átviteli hálózatra közvetetten az elosztón keresztül csatlakozik, annak az átviteli díj 2,787 Ft/kWh, ami 16%-kal drágább az előző ciklushoz képest.
 • Ha a felhasználó az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kV-nál nem nagyobb feszültségszinten csatlakozik, akkor 3,012 Ft/kWh átviteli díjat köteles fizetni, ami 11%-kal drágább.

3. Miért kifejezetten fontos a lekötött teljesítmények helyes megválasztása?

Mivel a teljesítmény díjak is emelkedtek, most még fontosabb felülvizsgálni a jelenlegi lekötések érvényességét, nehogy veszteséget termeljünk cégünknek! Amit igényeltünk teljesítményt a hálózati csatlakozásunkkor, az már lehet rég érvényét vesztette, mivel előfordulhat, hogy berendezéseinket időközben újabbakra cseréltük, amiknek energiafogyasztása alacsonyabb.

A következő ábrán egy átlagos fogyasztó napi csúcsteljesítmény felvétele, valamint az éves lekötött teljesítménye látható. Megállapítható, hogy a maximális fogyasztói teljesítmény (60 kW) jelentősen elmaradt a lekötött értéktől (100 kW), vagyis 40 kW teljesítmény egész évben nem volt kihasználva. Egy idősoros, közép/kisfeszültségen csatlakozó fogyasztó esetén a ki nem használt túlkötés az új tarifával számolva ~470 ezer forint veszteséget jelent. Ez a mennyiség 24%-kal, vagyis közel 90 ezer forinttal több, mint amit 2020-ban kellett ugyanezért fizetnie.

Ha felül szeretné vizsgáltatni jelenlegi lekötés szerkezetét, szakértőink állnak rendelkezésére

4. Mi az az árszabályozási ciklus?

A rendszerhasználati díjak, külön díjak, valamint a csatlakozási díjak szabályozása árszabályozási ciklusok keretében történik. A Hivatal az árszabályozási ciklus indulását megelőzően eszköz- és költség-felülvizsgálatot végez. A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg az árszabályozási ciklusok kezdő és záró időpontját, aminek hossza általában 4 év.

A következő ciklus 2021. április 1-jétől 2024. december 31-ig tart.

A rendszerhasználati díjak szabályozása az árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítással történik.

5. Milyen alapelvek szerint határozzák meg a díjak?

A díjak egymással és az áralkalmazási feltételeikkel összehangoltan – a legkisebb költség elvének és a hálózati engedélyesek indokolt költségeinek figyelembevételével – kerülnek megállapításra úgy, hogy a hálózati engedélyesek ösztönözve legyenek:

 • gazdálkodásuk hatékonyságának növelésére,
 • hálózatfejlesztések végrehajtására,
 • okos hálózatok fejlesztésére, valamint a támogatási források megszerzésére és hatékony felhasználására.

Továbbá ne legyenek ellenérdekeltek a fogyasztók energiahatékonysági intézkedéseinek támogatásában.

6. Mely rendeletek, határozatok szabályozzák a rendszerhasználati díjakat?

 • 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet – villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól
 • 13/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet – a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról, a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról, valamint a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról szóló 4/2020. (V. 13.) MEKH rendelet hatályba nem lépéséről
 • MEKH határozat (H 440/2021) – A 2021. április 1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhasználati díjak, valamint a villamos energia elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak megállapítása