A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a H 2430/2022. és a H 2359/2022. MEKH határozatok alapján módosította a rendszerhasználók által a rendszerüzemeltetőknek fizetendő villamosenergia rendszerhasználati díjakat 2022. július 1.-től.

Az emelkedés mértéke több díjelem esetén is jelentős, nem ritka a másfél, kétszeres szorzó sem. Legjelentősebb emelkedés az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó felhasználók esetén fizetendő átviteli díjban van, ahol az emelkedés mértéke 252%. A drágulás hátterében az áll, hogy az extrém piaci drágulás a rendszerüzemeltetőket sem kímélte, az üzemeltetéshez használandó villamosenergiát és földgázt az üzleti felhasználókhoz hasonlóan ők is a piacról szerzik be.

A következőkben bemutatjuk, hogyan változnak az elosztási rendszerhasználati díjak és az átviteli díj, továbbá egy példán keresztül szemléltetjük, hogy miért kifejezetten fontos a lekötött teljesítmények helyes megválasztása. Végezetül pedig olvashatnak arról, hogy mi is az árszabályozási ciklus és milyen alapelvek és rendeletek, határozatok szerint állapítja meg a Hivatal az egyes díjakat.

1. Milyen elosztási rendszerhasználati díjelemek terhelik a felhasználókat és ezek mértéke hogyan változik?

 • elosztói alapdíj [Ft/csatlakozási pont/év]
 • elosztói teljesítménydíj [Ft/kW/év]
 • elosztói forgalmi díj [Ft/kWh]
 • elosztói meddő energia díj [Ft/kVArh]

Az elosztási díjelemek feszültségszintenként, az indokolt költségekből kiindulva, a feszültségszintenkénti költségarányok, a mérési körülmények és az ösztönzési szempontok figyelembevételével kerülnek megállapításra.

Az előző ciklus díjelemei közül kettőt, az elosztói veszteség díjat [Ft/kWh] és az elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjat [Ft/kWh] nem vezették át a 2021. április 1-jétől 2024. december 31-ig tartó ciklusba a 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet 5. § (2) bekezdése szerint.

2022. július 1.-től a következő villamosenergia (áram) elosztói rendszerhasználati díjak érvényesek:

* Közvetített díj: Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, a villamos energia rendszert villamos energia vételezésre használó rendszerhasználó esetében alkalmazandó
** Az összes forgalomarányos díj az átviteli és a forgalmi díj összege. Az előző árszabályozási ciklusban a díj része volt még az elosztói veszteség díj, valamint profilos és vezérelt csatlakozási pontok esetén a menetrend kiegyensúlyozási díjak is, de azok a díjelemek 2021. 04.01.-el kivezetésre kerültek.

A változás mennyiségét az egyes rendszerhasználati díjak esetén a következő táblázat tartalmazza:

A változás százalékos mértékét az egyes rendszerhasználati díjak esetén pedig a következő táblázat tartalmazza:

2. Mi az az átviteli díj és hogyan változik?

Az átviteli díj egy Ft/kWh mértékegységben megállapított forgalom arányos díj, amely fedezetet nyújt az átviteli rendszerirányítónak (MAVIR Zrt.) a következőkre:

 • tevékenységének indokolt működési költségére
 • tevékenységét szolgáló eszközök indokolt értékcsökkenésére és tőkeköltségére
 • az átviteli hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének indokolt költségére
 • a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához

Átviteli díjat minden fogyasztónak meg kell fizetnie közvetlenül vagy közvetve az átviteli rendszerirányítónak. Közvetlenül az átviteli hálózatra csatlakozó felhasználóknak, közvetetten pedig az elosztó hálózatára csatlakozó fogyasztóknak.

 • Annak a felhasználónak, aki az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kV-nál nagyobb feszültségszinten csatlakozik, vagy az átviteli hálózatra közvetetten az elosztón keresztül csatlakozik, annak az átviteli díj 9,339 Ft/kWh, ami 235%-kal drágább az előző ciklushoz képest.
 • Ha a felhasználó az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kV-nál nem nagyobb feszültségszinten csatlakozik, akkor 10,42 Ft/kWh átviteli díjat köteles fizetni, ami 246%-kal drágább.

3. Miért kifejezetten fontos a lekötött teljesítmények helyes megválasztása?

Mivel a teljesítmény díjak is emelkedtek, most még fontosabb felülvizsgálni a jelenlegi lekötések érvényességét, annak érdekében, hogy megszűnjenek a veszteséget termelő túlkötések! Tapasztalatunk szerint a felhasználási helyek létesítésekor, a tervezők jelentősen túlméretezik a csatlakozási (vásárolt) teljesítményt, ami érthető abból a szempontból, hogy nem ismert a jövőbeli üzemmenet. Ezzel nincs is semmi baj, azzal viszont nagyon is, hogy az induláskor meghatározott és lekötött teljesítmény szintek nem kerülnek évről-évre felülvizsgálatra, ebből következik, hogy sok esetben az már lehet rég érvényét vesztette, mivel előfordulhat, hogy a gépparkot időközben újabbakra cseréltük, amiknek energiafogyasztása alacsonyabb.

A következő ábrán egy átlagos fogyasztó napi csúcsteljesítmény felvétele, valamint az éves lekötött teljesítménye látható. Megállapítható, hogy a maximális fogyasztói teljesítmény (60 kW) jelentősen elmaradt a lekötött értéktől (100 kW), vagyis 40 kW teljesítmény egész évben nem volt kihasználva. Egy idősoros, közép/kisfeszültségen csatlakozó fogyasztó esetén a ki nem használt túlkötés az új tarifával számolva ~497 ezer forint veszteséget jelent.

Ha felül szeretné vizsgáltatni jelenlegi lekötés szerkezetét, szakértőink állnak rendelkezésére

4. Mi az az árszabályozási ciklus?

A rendszerhasználati díjak, külön díjak, valamint a csatlakozási díjak szabályozása árszabályozási ciklusok keretében történik. A Hivatal az árszabályozási ciklus indulását megelőzően eszköz- és költség-felülvizsgálatot végez. A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg az árszabályozási ciklusok kezdő és záró időpontját, aminek hossza általában 4 év.

A következő ciklus 2021. április 1-jétől 2024. december 31-ig tart.

A rendszerhasználati díjak szabályozása az árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítással történik.

5. Milyen alapelvek szerint határozzák meg a díjak?

A díjak egymással és az áralkalmazási feltételeikkel összehangoltan – a legkisebb költség elvének és a hálózati engedélyesek indokolt költségeinek figyelembevételével – kerülnek megállapításra úgy, hogy a hálózati engedélyesek ösztönözve legyenek:

 • gazdálkodásuk hatékonyságának növelésére,
 • hálózatfejlesztések végrehajtására,
 • okos hálózatok fejlesztésére, valamint a támogatási források megszerzésére és hatékony felhasználására.

Továbbá ne legyenek ellenérdekeltek a fogyasztók energiahatékonysági intézkedéseinek támogatásában.

6. Mely rendeletek, határozatok szabályozzák a villamosenergia (áram) rendszerhasználati díjakat?

 • 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet – villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól
 • 13/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet – a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról, a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról, valamint a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról szóló 4/2020. (V. 13.) MEKH rendelet hatályba nem lépéséről
 • H 2359/2022. MEKH határozat – A 2022. július 1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhasználati díjak megállapítása
 • H 2430/2022. MEKH határozat – A 2022. július 1-jétől alkalmazandó villamos energia elosztási díjak és közvilágítási elosztási díj megállapítása