KIKNEK AJÁNLJUK?

A leggyakoribb energiahordozók – azaz a villamosenergia és a vezetékes földgáz – csoportos beszerzésében való részvételt minden nem lakossági fogyasztónak ajánljuk. A csoportos beszerzésnek nem feltétele, hogy a részvevők között bármiféle jogi kapcsolat fennálljon.

CSOPORTOS BESZERZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK

Az egyedi beszerzéshez képest a csoportos, vagyis portfólió szintű tendereztetéssel kedvezőbb árak érhetőek el a következő pozitív hatásoknak köszönhetően:

 • A portfólió aggregált görbéje (ami az egyedi felhasználók fogyasztási görbéinek összege) pontosabban tervezhető, mivel az egyedi kiszámíthatatlanságok kioltják egymást. Példaképp egy adott időpillanatban egyik felhasználónál lekapcsolnak egy gyártó berendezést, de egy másiknál épp elindítanak egy szivattyút. A két hatás ellentétes, így összességében kiegyenlítik egymást. A pontosabb tervezhetőség következtében a kereskedő kockázatai csökkennek, így a fogyasztói árba épített balancing és mennyiségi eltérés kockázati felár szintén csökken. A következő két ábra közül az elsőn az egyedi, önmagában nehezebben tervezhető fogyasztásokat mutatjuk be, míg a második ábrán az aggregált (egyedi fogyasztások összege), portfólió szintű fogyasztási görbét. A második ábrán látható, hogy a fogyasztás vonalvezetése sokkal egyenletesebb, az egyedi fogyasztói jellegek kioltják egymást, ezáltal sokkal kiszámíthatóbbá válik az összfogyasztás.
EGYEDI, ALACSONY TERVEZÉSI PONTOSSÁGÚ FOGYASZTÁSOK
 • A portfólió fogyasztási görbéje „simább” lesz, valamint az alapfogyasztás megnövekszik, aminek következtében az olcsóbb base load villamosenergia termék súlya nő a fogyasztói árazásban.
 • Ha több felhasználó fogyasztási igényét összeadjuk, úgy a nagyobb méretnek köszönhetően a kereskedő forrás fedezési költségei csökkennek, ami szintén kedvezően hat a fogyasztói árra.
 • Földgáz esetén adott földgázátadó mögött vételező felhasználók csoportos beszerzése esetén jelentkező portfólióhatás következtében kedvezőbb fix rendszerhasználati díj érhető el. Példaképp egy csoportos földgázbeszerzésben 10 darab felhasználó vesz részt, akik mind a budapesti gázátadó mögött vételeznek és mindegyik felhasználó szerződött csúcskapacitása 100 kWh/h. Ebben az esetben a kereskedő dönthet úgy, hogy a budapesti átadóra 1000 kWh/h helyett csak 800 kWh/h-t köt le megfelelő biztonsággal, mivel annak a bekövetkezése, hogy adott órában minden fogyasztó maximális kapacitással fogyasszon, igen kevés.

ENERGIABESZERZÉSI SZOLGÁLTATÁSUNK AMIVEL CSÖKKENTJÜK CÉGE ENERGIAKÖLTSÉGEIT

 • Egyedi kereskedelmi szerződések átvilágítása, véleményezése, kereskedőváltás lehetőségének feltárása.
 • Adatgyűjtés:
  • negyedórás és órás fogyasztási adatok (előbbi villamos energia, utóbbi földgáz esetén)
  • lekötési és költség adatok
  • fogyasztói szokások
 • Egyedi fogyasztások elemzése és tervezése.
 • Egyedi teljesítmény- és kapacitáslekötések felülvizsgálata, földgáz esetén rövidtávú kapacitásgazdálkodásban rejlő potenciálok feltárása.
 • Ajánlatkérési stratégia és dokumentáció megalkotása
 • Piacon aktív és megbízható energiakereskedők megversenyeztetése
 • Ajánlatok összehasonlítása és értékelése, hiba esetén korrekcióra való felhívás
 • Kereskedőváltás támogatása, határidők kommunikálása a résztvevők felé