Az energiakereskedők portfóliójuk védelmében bevezették az úgynevezett utolsó ajánlattételi jogot, más néven last callt. Az utolsó ajánlattételi jog célja, hogy alkalmazásával az energiakereskedő eldönthesse, hogy meg szeretné-e tartani az ellátásában lévő, energiabeszerzést folytató felhasználót.

Amennyiben egy felhasználó kedvezőbb energia árak elérésének céljából energiabeszerzést folytat és aktuális szerződése, vagy kereskedőjének üzletszabályzata tartalmazza az utolsó ajánlattételi jogot, úgy a felhasználó köteles a legjobbnak ítélt ajánlat részleteit, feltételeit megosztani kereskedőjével. A kereskedő a bejelentéstől számított 5-15 napon belül jogosult élni last call jogával. A kereskedők joggyakorlásra rendelkezésre álló ideje egyedi, pontos értékét a szerződés, vagy az üzletszabályzat tartalmazza.

Miért hátrányos a felhasználóra nézve az utolsó ajánlattételi jog?

 • Mert lényegesen megbonyolítja, sőt adott esetben még el is lehetetlenítheti a szabad kereskedőváltást.
 • Az energiabeszerzés folyamán az ajánlatkéréskor az ajánlattartási időbe bele kell kalkulálni a kereskedő utolsó ajánlattételi jogában meghatározott időtartamot. Az így kialakult ajánlattartási idő negatívan hathat a versenytársaktól kapott árakra.
 • Előfordulhat, hogy egyes kereskedők nem fognak ajánlatot adni a felhasználó részére a last call miatt. Ez egyértelműen rontja az árversenyt.

Érdemes új szerződés kötésekor eltávolítani (ha van) a szerződésből az utolsó ajánlattételi jog lehetőségét.

Milyen lényeges ajánlati paramétereket kell megadni a jogot birtokló kereskedőnek?

Lényegében minden olyan paramétert, feltételt, ami nélkül nem tud szerződést kötni a felhasználó. Ezek a következők:

 • Ajánlatkérés paraméterei
  • Ajánlat minősége: indikatív vagy kötelező érvényű-e. Utóbbi esetén az ajánlati kötöttség idejét is meg kell adni.
  • Ajánlatadás dátuma
 • Szerződés paraméterei:
  • Szerződés időtartama
  • Energia árazása fix, vagy indexált (árképletes).
   • Fix ár esetén az energiadíj (Ft/kWh, Ft/GWh, EUR/kWh, EUR/GWh), vagy molekuladíj (Ft/kWh, Ft/MJ, Ft/GJ, Ft/m3) értéke. Előbbi villamos energia, utóbbi földgáz esetén.
   • Indexált ár esetén az árképlet egyes elemeinek értékét és mértékegységét, illetve az árfixálás pontos szabályait is meg kell adni.
   • Euróban megadott ár esetén meg kell adni, hogy mikori árfolyamot kell a HUF – EUR átváltás során figyelembe venni.
  • Fizetési határidő,
  • ToP (Take or Pay) feltételek, vagyis a vállalt toleranciasávok értékei

A paraméterek pontos listáját az adott szerződés és/vagy üzletszabályzat tartalmazza.

Mire kell még figyelni?

A lényeges ajánlati paramétereket, feltételeket a kereskedő csak akkor fogadja be, ha az adott dokumentum a felhasználó cégszerű aláírásával van ellátva. A kereskedő jogosult 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt bekérni a felhasználótól, hogy ellenőrizhesse az aláírási jogot.

A kereskedő jogosult lehet továbbá harmadik fél – közjegyző – bevonására a kapott ajánlati paraméterek, feltételek hitelességének vizsgálatához, ellenőrzéséhez.  Ekkor a felhasználó köteles a közjegyzőnek bemutatni az ajánlatot és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni az ajánlatkérés részleteiről, aki elkészíti a közjegyzői okiratot. A kereskedő az okirat beérkezésétől számított 5-15 napon belül dönthet él-e utolsó ajánlattételi jogával, avagy sem. A kereskedő joggyakorlásra rendelkezésre álló ideje egyedi, pontos értékét a szerződés, vagy az üzletszabályzat tartalmazza.

Amennyiben a felhasználó nem tesz eleget az előző kettő pontban leírtaknak, arra úgy kell tekinteni, mintha nem teljesítette volna a last call megadásával kapcsolatos kötelezettségét. Ekkor meg is hiúsulhat az energiabeszerzés és vele a kereskedőváltás is.