Lakossági rezsicsökkentett áram ára 2022. augusztus 1.-től

Azaz mennyibe kerül 1 kWh villamosenergia
a lakossági fogyasztók számára?

2022. július 21.-én megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 259/2022. (VII. 21.) rendelete az egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról, mely rendelet tartalmazza az energiavészhelyzetre hozott rezsicsökkentés módosításának részletszabályait. Továbbá megjelentek mellette a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) rendeletei is a lakossági piaci árak meghatározásáról is.

A következőkben bemutatott részlet szabályok és árképzési módszerek a rendelet szerint 2022. december 31. napjáig kell alkalmazni. A Kormány a rendelet részleteit negyedévente felülvizsgálja és dönt annak módosításáról. Az első felülvizsgálat időpontja 2022. december 30. napja.

Utoljára frissítve: 2022.08.02.

Jelen oldalon a következőkrők informálódhat

Mit jelentenek a napokban bejelentett részletszabályok, mennyivel nőnek a kiadásai egy átlagos családnak?

Az új szabályrendszer értelmében 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól (aki mind villamosenergia, mind földgáz energiahordozó esetén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) felhasználási helyenként éves 2 523 kWh energiamennyiségig jogosult továbbra is rezsicsökkentett áron vásárolni a villamosenergiát, áramot. Az éves energiamennyiség számításánál nem kell figyelembe venni a B (vezért) és H tarifában megjelenő mennyiségeket. A meghatározott éves mennyiségek feletti fogyasztás az úgynevezett lakosság számára meghatározott piaci áron kerül majd elszámolásra az egyetemes szolgáltatóval.

Villamosenergia esetén kijelenthető, hogy lakossági fogyasztók ~33%-a lesz érintett a drágább, piaci áras elszámolásban a MEKH és a MAVIR Zrt. együttműködéséből született „A MAGYAR VILLAMOSENERGIARENDSZER 2020. ÉVI ADATAI” című dokumentum alapján. Náluk az eddigi éves összköltség átlagosan 53%-kal fog emelkedni.

A következő táblázatban mutatjuk be a 2020.-as adatok alapján, hogy a meghatározott átlagérték fölött egyes fogyasztási kategóriákban lévő lakossági felhasználók átlagosan milyen költségemelkedéssel számolhatnak.

Mit kell tudni a 2022. augusztus 1.-től érvényes lakossági piaci árról?

A legfontosabb változás a tarifákat érintően a lakossági piaci ár bevezetése. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 7/2022. (VII. 21.) MEKH rendeletének értelmében az átlagos éves 2 523 kWh energiamennyiség feletti fogyasztás tekintetében a lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt) végfelhasználói árak az egyes tarifák esetén a következők:

 • A1 és A2 árszabás/tarifa esetén 70,104 Ft/kWh,
 • B (alap) árszabás (vezérelt tarifa) esetén 60,935 Ft/kWh,
 • B Komfort árszabás esetén 60,935 Ft/kWh

Milyen tarifákon lehet vételezni az átlagos éves 2 523 kWh fogyasztásig a lakossági fogyasztóknak?

A lakossági egyetemes felhasználók teljes ellátás alapú szerződés keretében a következő árszabásokon tudnak szerződést kötni:

 • „A1” – általános, egy zónaidős
 • „A2” – általános, két zónaidős
 • „B” – időszakos (vezérelt)
 • „H” – idényjellegű, egy zónaidős

Mindegyik tarifára jellemző:

 • Az egyetemes szolgáltatási ár a villamos energia fogyasztásával arányos Ft/kWh alapú termékár.
 • Az ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának díját, a jövedéki adót és az általános forgalmi adót.
 • Mindegyik villamosenergia-elosztási területen különböző díjak érvényesek adott tarifán belül!

Kivételek, azaz mely tarifák nem változnak a rendelet értelmében?

 • Lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni.
 • Lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni.

Mennyit kell fizetnie a lakossági fogyasztónak 2022. augusztus 1. után az átlagos, éves 2 523 kWh fogyasztásig?

A következőkben bemutatjuk az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokat (tarifákat) és a hozzájuk tartozó, 2022. július 1-től hatályos energia és rendszerhasználati díjakat.

Az árak ellenőrzéséhez mindenképpen vegye elő villamos energia számlájának számlarészletező oldalát, ahol feltűntetésre kerül a területileg illetékes villamosenergia-elosztó neve.

Az elfogyasztott villamosenergia-költsége az elfogyasztott mennyiség és a teljes, bruttó forgalomarányos áramdíj szorzata. Ezen felül a kisfeszültségen vételező profilos lakossági fogyasztónak fix rendszerhasználati költségként alapdíjat is kell fizetnie, aminek értéke 1 446 Ft, míg vezérelt felhasználási hely esetén 474 Ft csatlakozási pontonként évente.

Mielőtt tovább lépnénk az egyes tarifákra, definiálni szükséges, hogy mi az a zónaidő, mivel ez többször elő fog jönni a későbbiekben. 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet szerint a zónaidő a következő: a villamosenergia-felhasználás elszámolása céljából meghatározott egy napon belüli időtartam.

A1 – általános, egy zónaidős tarifa

A legelterjedtebb tarifa a lakossági egyetemes felhasználók körében az „A1” – általános, egy zónaidős tarifa. Itt az egy zónaidős jelző arra utal, hogy egy naptári napon belül azonos, zónaidőtől független a vételezett villamos energia ára.

Az új kormányhatározat értelmében 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó egyzónaidős, több egységárú árszabás esetén alacsonyabb áron jogosult villamos energiát vételezni.

Értelmezésünk szerint így megszűnik az „A1” tarifa sajátossága, hogy egy bizonyos éves fogyasztási mennyiséghez kötött az áram ára (alatta olcsóbb, fölötte drágább). A jogszabályban ez az éves mennyiség 1320 kWh/év volt. Ha tehát egy adott lakossági fogyasztó kevesebbet, vagy pont ennyit fogyasztott, akkor az alacsonyabb áron vásárolta a villamos energiát. Ha viszont meghaladta az éves fogyasztása az 1320 kWh-t, akkor a túllépett mennyiséget már a drágább áron tudta csak elszámolni az egyetemes szolgáltatójával.

Az új rendelet értelmében az A1 tarifa esetében átlagos, éves 2 523 kWh fogyasztásig a következő díjakkal kalkulálhatnak a lakossági fogyasztók az egyes elosztási területek szerinti bontásban:

A lakossági felhasználó az „A1” árszabás mellé „B” és „H” árszabást is választhat.

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó rendelkezik elektromos gépjárművel (üzemben tartója vagy tulajdonosa) és ezt a tényt az egyetemes szolgáltatónak előre, évente igazolja, akkor az „A1” árszabás mellé „A2” árszabást is választhat abban az esetben, ha olyan mérővel rendelkezik, ami képes zónaidőnkénti mérésre (okosmérő).

A2 – általános, két zónaidős tarifa

A tarifára az jellemző, hogy az elszámolási ár attól függ, hogy épp melyik időzónában történik a villamos energia elfogyasztása. A jogszabály két időzónát állapított meg, a csúcs- és a völgyidőszakot.

A két zóna időtartamát a következő táblázatban mutatjuk be:

Zónaidők: csúcs- és a völgyidőszak

Az „A2”-es tarifát a lakossági egyetemes felhasználó abban az esetben választhat, amennyiben a villamosenergia-fogyasztás zónaidőnkénti mérése megoldott a felhasználási helyén.

Az új rendelet értelmében az A2 tarifa esetében átlagos, éves 2 523 kWh fogyasztásig a következő díjakkal kalkulálhatnak a lakossági fogyasztók az egyes elosztási területek szerinti bontásban:

Zónaidők: csúcs- és a völgyidőszak
Zónaidők: csúcs- és a völgyidőszak

A lakossági felhasználó az „A2” árszabás mellé „B” és „H” árszabást is választhat.

B – időszakos (vezérelt) tarifa

A tarifára jellemző, hogy a villamos energia nem áll minden időpillanatban rendelkezésére, így csak olyan felhasználói berendezések esetén érdemes a választása, amelyek üzemeltetésénél nem szempont, hogy mikor történik a fogyasztás. Jellemzően ilyen berendezések a villanybojlerek, ahol az a fontos, hogy mindig legyen kellő hőmérsékletű használati melegvíz, viszont az nem, hogy a berendezés mikor fűti fel a vizet.

Az egyetemes szolgáltató naponta összesen minimum 8 óra, nyári időszámítás idején összesen minimum 7 óra időtartamra köteles a villamosenergia-ellátást biztosítani, amelyből munkanapokon legalább 5 és legfeljebb 6 óra, nyári időszámítás idején legalább 4 és legfeljebb 5 óra eshet völgyidőszakba. A csúcsidőszakba eső villamosenergia-ellátás alkalmankénti időtartama nem lehet rövidebb 30 percnél. A csúcs- és völgyidőszakot az előző tarifánál már bemutattuk.

„B” tarifa választása esetén a felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a kívánt berendezés az elosztó vezérlőberendezésével vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon (nem dugaszolhatóan) csatlakozzon, továbbá, hogy a berendezés szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető legyen.

„B” tarifa esetén a főmérő mellé külön mérőt kell felszereltetni.

Zónaidők: csúcs- és a völgyidőszak

H – idényjellegű, egy zónaidős

A „H” tarifa a fűtési idényben igényelhető, kedvezményes árú villamosenergia-termék, amely legalább 3,4 szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyú, és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épület hőellátására hasznosító berendezés üzemeltetésére lehet felhasználni.

A fűtési idényen kívül – a felhasználó és az egyetemes szolgáltató egyéb megegyezésének hiányában – az „A1” tarifa díjai érvényesek. 

Műszaki feltétele, hogy az üzemeltetett berendezés külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel (nem dugaszolással) csatlakozzon. A berendezések alkalmazására vonatkozó további feltételeket az egyetemes szolgáltató és az elosztó az üzletszabályzatában határozza meg.

Zónaidők: csúcs- és a völgyidőszak

Mely jogszabályok határozzák meg a részletezett árakat, módszertanokat?

Lakossági piaci árat és alkalmazásának részleteit a bevezetését: 259/2022. (VII. 21.) Kormány rendelet és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelete

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 8/2022. (VII. 29.) MEKH rendelete az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról szóló 7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Az egyetemes tarifák árait és alkalmazásuk részleteit a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011 (I. 31.) számú NFM rendelet szabályozza. )

Az alkalmazott rendszerhasználati díjakat (fix és forgalomarányos tételek) a 2021. április 1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhasználati díjak, valamint a villamos energia elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak megállapítása tárgyú H 440/2021 sz, MEKH határozat szabályozza.

Érdemes tudni, hogy a lakossági fogyasztókat nem terheli az elfogyasztott villamos energia után fizetendő jövedéki adó (0,3105 Ft/kWh) *, a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatásának díja (0,81 Ft/kWh), a kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatásának díja (0,08 Ft/kWh)**, valamint a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának díja (havonta változó díj) ***.

Ezen felül az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a mérlegköri tagság is díjmentes (2007. évi LXXXVI. törvény 21. § (7)).

* https://www.nav.gov.hu/data/cms539719/88_Energiatermekek_20210105.pdf

** (2007. évi LXXXVI. törvény 147. § (2)).

*** (2007. évi LXXXVI. törvény 13. § (3)).

Energiabeszerzési szolgáltatásaink üzleti felhasználóknak

Fix áras energiabeszerzés

Szolgáltatásunkat azoknak a vállalatoknak ajánljuk, akiknek a két leginkább fontos szempont villamosenergia és/vagy földgáz igényük beszerzésénél a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. A fix áras szerződéskötés esetén a vásárlási döntést elég egyszer meghozni, utána a teljes szerződéses időszak alatt állandó áron kerül kiszámlázásra az elfogyasztott mennyiség

Csoportos áram- és gázbeszerzés

Szolgáltatásunkat azoknak a vállalatoknak ajánljuk (leginkább mikro, kis és középvállalkozások), akik szeretnék kihasználni az energiapiacok adta lehetőségeket és az „egységben az erő” -t a szó szoros értelmében. Portfólió szintű beszerzés esetén ügyfeleink fogyasztási mennyiségeinek összevonásával és magas fokú szakértelmünkkel érünk el kedvezőbb árakat és szerződéses feltételeket a villamosenergia és földgáz kereskedőknél.

Rugalmas áras energiabeszerzési szolgáltatás

Flex beszerzés – rugalmas árú energiabeszerzés

Szolgáltatásunkat azoknak a vállalatoknak ajánljuk, akik a teljes villamosenergia, vagy földgáz igényük egy időpontban történő beszerzésének árkockázatát csökkenteni kívánják azáltal, hogy a szükséges mennyiséget rugalmasan több szeletben, vagy több sztenderd termék vásárlásával a szállítási időszakot megelőzően, vagy akár a szállítási időszakon belül kívánja megtenni.

A „Visszahívást kérek” gomb lenyomásával elfogadod az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónkban leírtakat.

Akik minket választottak