Jelen írásunknál már van frissebb! A 2022. augusztus 1.-től módosított lakossági rezsicsökkentés részleteiről az alábbi gombra kattintva megnyíló oldalunkon tájékozódhat.

Jelen bejegyzésünkben bemutatjuk, hogy a lakossági fogyasztóknak mennyit kell fizetnie 2021. április 1-től az áramért attól függően, hogy felhasználási helye mely egyetemes tarifába tartozik, illetve, hogy melyik villamosenergia-elosztó területén vételezi a villamos energiát. Továbbá szeretnénk az árakon túlmenően az egyes tarifák sajátosságaira is rámutatni.

 Vágjunk is bele!

Mi az az egyetemes szolgáltatás?

Az egyetemes szolgáltatás egy választható, a villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó sajátos villamosenergia-értékesítési mód, aminek keretei között az igénybevételére jogosult villamosenergia-felhasználók Magyarország területén bárhol, meghatározott minőségben, szabályozott és átlátható áron juthatnak villamos energiához.

Az igénybevételére jogosultak a lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3×63 A-nál (Amper) nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók. Továbbá jogosultak egyetemes szerződést kötni az önkormányzatok, közfeladatot ellátó költségvetési intézmények, valamint egyházi intézmények.

Jelen bejegyzésünkben viszont csak a lakossági árakra koncentrálunk.

Milyen lakossági egyetemes tarifák (árszabások) léteznek?

A lakossági egyetemes felhasználók teljes ellátás alapú szerződés keretében a következő árszabásokon tudnak szerződést kötni.

 • „A1” – általános, egy zónaidős
 • „A2” – általános, két zónaidős
 • „B” – időszakos (vezérelt)
 • „H” – idényjellegű, egy zónaidős

Mindegyik tarifára jellemző:

 • Az egyetemes szolgáltatási ár a villamos energia fogyasztásával arányos Ft/kWh alapú termékár.
 • Az ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának díját, a jövedéki adót és az általános forgalmi adót.
 • Mindegyik villamosenergia-elosztási területen különböző díjak érvényesek adott tarifán belül!

Mennyit kell fizetnie a lakossági fogyasztónak 2021. április 1. után?

A következőkben bemutatjuk az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokat (tarifákat) és a hozzájuk tartozó, 2021. április 1-től hatályos energiadíjakat.

Az árak ellenőrzéséhez mindenképpen vegye elő villamos energia számlájának számlarészletező oldalát, ahol feltűntetésre kerül a területileg illetékes villamosenergia-elosztó neve.

Az ártáblázatok értelmezéséhez a következő segítséget adjuk:

 1. oszlop: Területileg illetékes villamosenergia-elosztó neve.
 2. oszlop: Adott tarifán belül, az egyes villamos energia elosztási területenként érvényes villamosenergia-díja [nettó Forint/kWh]
 3. oszlop: Kisfeszültségen vételező profilos (KIF I.) felhasználási helyekre érvényes összes forgalomarányos rendszerhasználati díj összege [nettó Forint/kWh]. A 2021. április 1-től érvényes rendszerhasználati díjakról itt talál bővebb információt.
 4. oszlop: ÁFA mértéke az első két oszlop összege alapján [Forint/kWh]
 5. oszlop: Teljes, bruttó forgalomarányos áramdíj [bruttó Forint/kWh]

Az elfogyasztott villamosenergia-költsége az elfogyasztott mennyiség és a teljes, bruttó forgalomarányos áramdíj szorzata. Ezen felül a kisfeszültségen vételező profilos lakossági fogyasztónak fix rendszerhasználati költségként alapdíjat is kell fizetnie, aminek értéke 1 446 Ft, míg vezérelt felhasználási hely esetén 474 Ft csatlakozási pontonként évente.

Mielőtt továbblépnénk az egyes tarifákra, definiálni szükséges, hogy mi az a zónaidő, mivel ez többször elő fog jönni a későbbiekben. 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet szerint a zónaidő a következő: a villamosenergia-felhasználás elszámolása céljából meghatározott egy napon belüli időtartam.

A1 – általános, egy zónaidős tarifa

A legelterjedtebb tarifa a lakossági egyetemes felhasználók körében az „A1” – általános, egy zónaidős tarifa. Itt az egy zónaidős jelző arra utal, hogy egy naptári napon belül azonos, zónaidőtől független a vételezett villamos energia ára.

Az „A1” tarifa sajátossága, hogy egy bizonyos éves fogyasztási mennyiséghez kötött az áram ára (alatta olcsóbb, fölötte drágább). A jogszabályban ez az éves mennyiség 1320 kWh/év. Ha tehát egy adott lakossági fogyasztó kevesebbet, vagy pont ennyit fogyaszt, akkor az alacsonyabb áron fogja vásárolni a villamos energiát. Ha viszont meghaladja az éves fogyasztása az 1320 kWh-t, akkor a túllépett mennyiséget már a drágább áron fogja csak tudni elszámolni az egyetemes szolgáltatójával.

A1 - lakossági felhasználók esetében 1320 kWh/év fogyasztásig
A1 - lakossági felhasználók esetében az éves fogyasztás 1320 kWh-t meghaladó részére

A lakossági felhasználó az „A1” árszabás mellé „B” és „H” árszabást is választhat.

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó rendelkezik elektromos gépjárművel (üzemben tartója vagy tulajdonosa) és ezt a tényt az egyetemes szolgáltatónak előre, évente igazolja, akkor az „A1” árszabás mellé „A2” árszabást is választhat abban az esetben, ha olyan mérővel rendelkezik, ami képes zónaidőnkénti mérésre (okosmérő).

A2 – általános, két zónaidős tarifa

A tarifára az jellemző, hogy az elszámolási ár attól függ, hogy épp melyik időzónában történik a villamos energia elfogyasztása. A jogszabály két időzónát állapított meg, a csúcs- és a völgyidőszakot. A két zóna időtartamát a következő táblázatban mutatjuk be:

Zónaidők: csúcs- és a völgyidőszak

Az „A2”-es tarifát a lakossági egyetemes felhasználó abban az esetben választhat, amennyiben a villamosenergia-fogyasztás zónaidőnkénti mérése megoldott a felhasználási helyén.

A2 - lakossági felhasználók esetében - völgyidőszak

A lakossági felhasználó az „A2” árszabás mellé „B” és „H” árszabást is választhat.

B – időszakos (vezérelt) tarifa

A tarifára jellemző, hogy a villamos energia nem áll minden időpillanatban rendelkezésére, így csak olyan felhasználói berendezések esetén érdemes a választása, amelyek üzemeltetésénél nem szempont, hogy mikor történik a fogyasztás. Jellemzően ilyen berendezések a villanybojlerek, ahol az a fontos, hogy mindig legyen kellő hőmérsékletű használati melegvíz, viszont az nem, hogy a berendezés mikor fűti fel a vizet.

Az egyetemes szolgáltató naponta összesen minimum 8 óra, nyári időszámítás idején összesen minimum 7 óra időtartamra köteles a villamosenergia-ellátást biztosítani, amelyből munkanapokon legalább 5 és legfeljebb 6 óra, nyári időszámítás idején legalább 4 és legfeljebb 5 óra eshet völgyidőszakba. A csúcsidőszakba eső villamosenergia-ellátás alkalmankénti időtartama nem lehet rövidebb 30 percnél. A csúcs- és völgyidőszakot az előző tarifánál már bemutattuk.

„B” tarifa választása esetén a felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a kívánt berendezés az elosztó vezérlőberendezésével vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon (nem dugaszolhatóan) csatlakozzon, továbbá, hogy a berendezés szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető legyen.

„B” tarifa esetén a főmérő mellé külön mérőt kell felszereltetni.

B Alap - lakossági felhasználók esetében

H – idényjellegű, egy zónaidős

A „H” tarifa a fűtési idényben igényelhető, kedvezményes árú villamosenergia-termék, amely legalább 3,4 szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyú, és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épület hőellátására hasznosító berendezés üzemeltetésére lehet felhasználni.

A fűtési idényen kívül – a felhasználó és az egyetemes szolgáltató egyéb megegyezésének hiányában – az „A1” tarifa díjai érvényesek. 

Műszaki feltétele, hogy az üzemeltetett berendezés külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel (nem dugaszolással) csatlakozzon. A berendezések alkalmazására vonatkozó további feltételeket az egyetemes szolgáltató és az elosztó az üzletszabályzatában határozza meg.

H - lakossági felhasználók esetében

Mely jogszabályok határozzák meg az imént részletezett árakat?

 • Az egyetemes tarifák árait és alkalmazásuk részleteit a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011 (I. 31.) számú NFM rendelet szabályozza.
 • Az alkalmazott rendszerhasználati díjakat (fix és forgalomarányos tételek) a 2021. április 1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhasználati díjak, valamint a villamos energia elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak megállapítása tárgyú H 440/2021 sz, MEKH határozat szabályozza.

Érdemes tudni, hogy a lakossági fogyasztókat nem terheli az elfogyasztott villamos energia után fizetendő jövedéki adó (0,3105 Ft/kWh) *, a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatásának díja (0,81 Ft/kWh), a kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatásának díja (0,08 Ft/kWh)**, valamint a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának díja (havonta változó díj) ***. Ezen felül az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a mérlegköri tagság is díjmentes (2007. évi LXXXVI. törvény 21. § (7)).

* Forrás

** 2007. évi LXXXVI. törvény 147. § (2)

*** 2007. évi LXXXVI. törvény 13. § (3)